Advokátní kancelář
Štangl, Páchová, Štangl
  • +420 465 424 110

Prodej spoluvlastnického podílu pozemkové parcely v obci a k.ú. Štíhlice

,

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitý majetek v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 70 INS 21666/22021 sepsanou v majetkové podstaty dlužníka:
- spoluvlastnický podíl id. 1/24 na pozemkové parce č. 227/187 - trvalý travní porost, spoluvlastnický podíl id. 1/76 pozemkové parcele č. 269/48 - orná půda, pozemkové parcele č. 269/55 - -orná půda, pozemkové parcele č. 269/79 - orná půda, pozemková parcela č. 269/88 - orná půda a to vše v obci a k.ú. Štíhlice, zapsané na LV č. 1340 a LV č. 286 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha- východ.

Prodej těchto nemovitostí je podmíněn nejnižší podanou nabídkou ve výši 20.000,-- Kč. Insolvenční správce vybere poté nejvyšší podanou nabídku a tohoto zájemce řádně vyrozumí.
Toto je v souladu uděleným souhlasem ke zpeněžení ze strany Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: KSHK 70 INS 21666/2021-B-8 ze dne 19. 10. 2022.

Cena nemovitostí je stanovena na základě předloženého odhadu ze strany notáře a dále z aktuálních cen na trhu s nemovitostmi.

Nabídky podávejte buď písemně na níže uvedenou adresu či e-mailovou poštou: insolvence@stangl.cz

Inzerát je platný do 31.8.2023.

Insolvenční správce:
Insolvenční kancelář Štangl a spol.
Bří Škorpilů čp. 43
566 01 Vysoké Mýto

Kontakt na insolvenčního správce pro případné sdělení k nabídce: insolvence@stangl.cz,
tlf. 465 424 110, 603 307 875 - JUDr. Jan Štangl, Ing. Michaela Simonidesová.

Ke stažení